Baloldali.hu - A társadalom baloldalának
A társadalom baloldalának
A társadalom baloldalának

Tölgyessy Péter: Ki tudja, hol áll meg?

MSZP  ─   Vélemény  ─   2014. december 22. 11:17   ─   2014. december 22. 11:22

Tölgyessy Péter: Ki tudja, hol áll meg?
A centrális hatalom ötéves térfoglalásával szemben az elmúlt hetekben valami megmozdult a társadalomban. A miniszterelnök továbbra is hisz rendszere küldetésében. Minden tehetségével és hatalmának összes eszközével küzdeni fog azért, hogy a demonstrálók a közrend megbontójaként lejáratódjanak, a tiltakozások idővel elhaljanak, és ne tudják tartósan meghatározni a közvéleményt.A centrális hatalom ötéves térfoglalásával szemben az elmúlt hetekben valami megmozdult a társadalomban. A miniszterelnök továbbra is hisz rendszere küldetésében. Minden tehetségével és hatalmának összes eszközével küzdeni fog azért, hogy a demonstrálók a közrend megbontójaként lejáratódjanak, a tiltakozások idővel elhaljanak, és ne tudják tartósan meghatározni a közvéleményt. A történtekben az elmúlt negyedszázad általános lecsúszását megfordító új magyar kezdet esélye is benne van, ám a minden korábbinál megoldhatatlanabb bajokhoz vezető, ukrán típusú káosz felé vivő mozgás lehetősége is. Hogy mi lehet ennek a vége? Tölgyessy Péter elemzése, első rész.

 

2014 három fölényesen megnyert választása után egyszerre alig néhány hét alatt megingott az Orbán-rendszer gránitszilárdsága. A sorozatos tiltakozó megmozdulások keltette repedések még voltaképpen csekélyek, ám ki tudja, hol állnak meg. A megalkotói által mozdíthatatlannak eltervezett Fidesz-hatalom alatt megmoccant a közvélemény. Váratlanul elképzelhetővé vált a hosszú évtizedekre berendezkedni kívánó rezsim visszafordíthatatlan megroppanása.

 

Egyetlen rendszerellenes harag

 

Orbán Viktor második rendszerváltás-igénye ütközések sorozatát hozta el Magyarország számára, bel- és külföldön egyaránt. Az új Fidesz-állam társadalmi őrségváltást célzó politikájának a kezdetektől a lényegéhez tartozott a jövedelmek és a társadalmi pozíciók folyamatos újraelosztása, és saját klientúrájához történő módszeres átcsoportosítása. Az Orbán-rendszer embereinek tudatosan félelemkeltő hatalmaskodása, számos kivételezettjének gyors vagyonszerzése eleve sokakat bántott. Hasonlóan sértő volt a valósággal kevéssé egyező állítások örökös kormányzati sulykolása, a sokszínű társadalmat indoktrinálni akaró hatalom korlátokat alig ismerő nyomulása. A mindezek miatt tömegesen érzett ellenérzések egy csapásra számos magyarban összeálltak és egyetlen rendszerellenes haraggá emelkedtek. Az állampolgárok most kezdik igazán felmérni, mit jelenthet saját jövőjükre nézve a Fidesz tartós berendezkedése.

 

A tiltakozók megtapasztalhatták: közös elszánással eredményt érhetnek el, meghátrálásra késztethetik a társadalmi rendszere továbbépítésében eltökélt kormányt. A hirtelen jött felszabadulás élménye idehaza szokatlan tömeget ragadott magával, sok ezren élhették át: mi együtt vagyunk a nép. Közünk van hazánk ügyeihez, személyes felelősséget viselünk a jövőnkért. Mindannyian szabadulni szeretnénk a temérdek visszásság okozójának látott hatalom vétkeitől. Amennyiben ez a kívánság lényegesen továbblépne, és megragadná a szélesebb közvéleményt, akkor már aligha lehet megállás. Puszta erővel, leleményes kommunikációval, megtervezett provokációkkal már bajosan megállítható mozgások indulhatnak el. A saját szuverenitásukra rádöbbent magyarok egyszerre visszakövetelhetik a közhatalmat maguknak.

 

A teljes írást az Indexen olvashatják el.