Halmozott hátrányok által sújtva
Szegényeknek ma általánosságban azokat tartjuk, akiknek egy főre jutó jövedelme nem éri el az átlagjövedelem 60%-át. A kutatók leginkább a tartós állástalanság mutatóját használják a mélyszegénység meghatározásakor. A KSH adatai szerint 2005-ben (ez a legfrissebb adat) a 20-59 éves népesség mintegy ötöde, azaz 1,2 millió fő volt tartósan állástalan - írja a Haza és Haladás blog.
Szegényeknek ma általánosságban azokat tartjuk, akiknek egy főre jutó jövedelme nem éri el az átlagjövedelem 60%-át. Nyilvánvaló azonban, hogy a jövedelmi szegénység ezen mutatója alapján körülhatárolt népesség (a kétezres években 13-15%) azokat is magába foglalja, akik esetében az alacsony jövedelem ideiglenes és nem tartós állapot. A kutatók ezért leginkább a tartós állástalanság mutatóját használják a mélyszegénység meghatározásakor, hiszen így ki lehet szűrni azokat, akiknél a munka- és állás nélküliség átmeneti állapot, viszont a tartósan állástalanok között számon tarthatók azok is, akik munkanélküliek és egy idő után felhagytak az álláskereséssel is. A KSH adatai szerint 2005-ben (ez a legfrissebb adat) a 20-59 éves népesség mintegy ötöde, azaz 1,2 millió fő volt tartósan állástalan.
 
 
A tartós munkanélküliség által érintett családok túlnyomó része mélyszegénység körülményei között él, amely tartósan alacsony jövedelmet és a megélhetési nehézségek halmozódását jelenti. A rossz lakáskörülmények nem csak a nélkülözés egyik formájának tekinthetők, de több kutatás szerint jól indikálják a tartós szegénységet is. A megfelelő lakhatás ugyanis alapvető igény, így többnyire csak akkor nem érik el a családok, ha ezt a tartós jövedelemhiány lehetetlenné teszi.  Azokat soroljuk ide, akik lakásában nincs vezetékes víz, vízöblítéses wc, vagy nem teljes komfortos a lakás és a háztartásban senki nem dolgozik. Ezzel a meghatározással a tartósan nem dolgozók 12%-a, a teljes 20-59 éves népesség 2,7%-a minősül mélyszegénynek. A tartós mélyszegénység kockázata a kisebb településeken és a rosszabb helyzetű megyékben magasabb és a helyzetet súlyosbítja, hogy ezeken a településeken szűkebb a jóléti szolgáltatások kínálata is.
 
 
Látható, hogy erős az összefüggés a szegénység és a foglalkoztatási helyzet között, ezért ez a társadalmi helyzet területileg koncentrált és az átlagosnál nagyobb mértékben érinti a roma népességet. A roma népesség munkavállalási esélyei különösen rosszak, részben képzetlenségük, részben amiatt, hogy nagyobb arányban élnek az elmaradott térségekben, és végül az őket sújtó diszkrimináció miatt is. A mélyszegénység és a halmozottan hátrányos helyzet azonban távolról sem kizárólag a romák problémája: a mélyszegények nagyjából harmada-fele kerül ki roma családokból. Az is igaz ugyanakkor, hogy a roma lakosság körében a szegénység jóval kiterjedtebb, mint a nem romák körében. A mediánjövedelem 60%-ában meghatározott szegénységi küszöb mellett mért relatív jövedelmi szegénység 2007-ben a romák körében 50,2% volt, szemben a nem romák körében mért 10,6%-os aránnyal. A szolgáltatásokhoz való rosszabb hozzáférés és az elérhető szolgáltatások rosszabb minősége miatt a mélyszegény roma családok gyermekeinek még súlyosabbak a hátrányai. A jóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés nagy eltéréseket mutat megyék között és településméret szerint is. A kisebb településeken több – egymással összefüggő – okból is szűkebb a szolgáltatások kínálata. Egyrészt, az alapellátások biztosításának törvényi kötelezettsége a lakosságszámtól is függ: hat alapszolgáltatást kell mindenhol biztosítani, a többit csak a 2 vagy 10 ezer lakosnál nagyobb településeken. Másrészt, a fix költségek miatt bizonyos lakosságszám (kereslet) alatt a legtöbb szolgáltatás nem is működtethető gazdaságosan. Végül, a kisebb települések többségének kevesebb lehetősége van saját bevételekhez jutni és önerőből kiegészíteni a szolgáltatások költségeit nem minden esetben fedező központi normatívát.
 
 
 
 

idézet

Botka László

Óriási a tét, 2018-ban le kell váltanunk a kormányt, mert ez az utolsó esélyünk, hogy szabadon választassunk.
Előző
Következő
Önnek is van véleménye? Gyorskomment!
0
 
 

Hátralévő karakterek száma:
Válaszoljon a kérdésre: *
6    -    8    =    


Megjegyzés: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.